Themarekening 2018

Thema Wonen en Leven

Thema Wonen en Leven

Doelstelling van dit thema?

"Inwoners staan centraal bij de ontwikkeling van leefbare wijken en dorpen"

We willen graag dat iedereen in onze gemeente toegang heeft tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen. Bereikbaarheid, veiligheid en duurzame ontwikkelingen in wijken en dorpen staan centraal. We spannen ons in voor het stimuleren van cultuur en een aantrekkelijke groene omgeving.

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

  • Leefbare wijken en dorpen;
  • Vitale kernen;
  • Mobiliteit en bereikbaarheid;
  • Sport;
  • Cultuur;
  • Recreatie en toerisme.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 47.848.504

28,6 %

Baten

€ 21.600.588

12,9 %

ga terug