Themarekening 2018

Thema Werken en Ondernemen

Thema Werken en Ondernemen

Doelstelling van dit thema?

"We willen middelen en kansen benutten voor een constante economische groei"

In Heerenveen willen we middelen en kansen benutten voor een constante economische groei. Er is voldoende werkgelegenheid en we willen zoveel mogelijk inwoners helpen aan passend werk. We voorzien in goede infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken en bevorderen innovatie.

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

  • Er is geïnvesteerd in het creëren van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Ook voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt geeft de huidige economie weer kansen;
  • We hebben zoveel mogelijk inwoners geholpen bij het vinden van passend werk.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 1.312.121

0,8 %

Baten

€ 208.170

0,1 %

ga terug