Themarekening 2018

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Doelstelling van dit thema?

"Samen beschermen we onze natuurlijke rijkdommen en zorgen we voor een gezonde leefomgeving"

Ons klimaat verandert en dat is merkbaar in de natuur. Actie is nodig om de effecten van deze verandering te bestrijden. Duurzame energie draagt daar aan bij. In Heerenveen willen we duurzaam leven, wonen en werken. We werken aan bewustwording om onze natuurlijke rijkdommen te beschermen. Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving.

We zijn in 2018 aan de slag gegaan met:

  • Energietransitie;
  • Klimaatadaptatie en biodiversiteit;
  • Circulaire economie;
  • Duurzaam beheer bodem.

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

  1. Invulling geven aan de energietransitie op basis van de Friese energiestrategie. Dit doen we door het opstellen van een lokale strategie en een vertaling naar een plan van aanpak;
  2. Uitvoering geven aan klimaatadaptatie;
  3. Stimuleren lokale en gebiedsgerichte oplossingen;
  4. Behouden en vergroten van biodiversiteit;
  5. Ontwikkelen van een strategie en een visie op gebruik en benutting ondergrond.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 14.485.078

8,7 %

Baten

€ 14.414.822

8,6 %

ga terug