Themarekening 2018

Financieel resultaat 2018

Financieel resultaat 2018

De uitkomsten van de jaarrekening 2018

In de onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de jaarrekening 2018 opgenomen
(x € 1.000).

Lasten

Thema

Raming 2018 voor wijzigingen

Raming 2018 na wijzigingen

Realisatie 2018

Saldo lasten

Samen met inwoners

-5.211

-5.303

-5.207

96

Zorg en Welzijn

-84.206

-79.643

-83.360

-3.718

Wonen en Leven

-45.953

-46.710

-47.849

-1.138

Werken en Ondernemen

-1.102

-1.317

-1.312

5

Toekomstbestendig en duurzaam

-13.428

-14.048

-14.485

-437

Financiën

-9.496

-19.703

-15.130

4.572

Totaal Lasten

-159.396

-166.723

-167.343

-620

Baten

Thema

Raming 2018 voor wijzigingen

Raming 2018 na wijzigingen

Realisatie 2018

Saldo baten

Samen met inwoners

-

-

1

1

Zorg en Welzijn

23.786

23.461

23.964

502

Wonen en Leven

18.056

19.792

21.601

1.809

Werken en Ondernemen

163

191

208

17

Toekomstbestendig en duurzaam

13.324

13.881

14.415

534

Financiën

104.380

109.398

106.920

-2.478

Totaal Baten

159.710

166.723

167.108

385

Saldo

314

0

-235

-235

ga terug