Themarekening 2018

Thema Samen met Inwoners

Thema Samen met Inwoners

Doelstelling van dit thema?

"Wij zijn ervan overtuigd dat de beste ideeën samen tot stand komen"

In Heerenveen luisteren we naar onze inwoners en we zijn ervan overtuigd dat de beste ideeën samen tot stand komen. Inwoners en ondernemers hebben de ruimte om zelf met plannen en voorstellen te komen. Daar helpen we bij. We zoeken naar mogelijkheden om regels te versoepelen of te verminderen.
De doelen van dit thema zijn gekoppeld aan het versterken van de lokale democratie. De kern hiervan is dat we meer ruimte willen geven aan wat er leeft in de Heerenveense samenleving.

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

  • Meer zicht op wat er speelt in de Heerenveense samenleving;
  • Beter inspelen op maatschappelijke initiatieven: overheidsparticipatie;
  • Beter betrekken van de samenleving bij gemeentelijke taken: burgerparticipatie.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 5.206.552

3,1 %

Baten

€ 670

0,0 %

ga terug