Themarekening 2018

Thema Financiën en organisatie

Thema Financiën en organisatie

Doelstelling van dit thema?

"Er is financiële ruimte om samen invulling te geven aan dat wat wij belangrijk vinden."

De vijf eerste thema’s geven de belangrijkste speerpunten van het afgelopen jaar aan. In het thema Financiën en organisatie is verder gewerkt aan de gezonde financiële basis, de reserve positie en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

In 2018 hebben we gewerkt aan de volgende doelen:

  • Gezonde financiële positie;
  • Verlagen lastendruk;
  • Ontwikkeling organisatie.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 15.130.477

9,1 %

Baten

€ 106.920.352

64,0 %

ga terug