Themarekening 2018

Leeswijzer

De thema's in de begroting 2018 zijn gebaseerd op het coalitieakkoord 2014-2018
'Heerenveen, volop in beweging'.
In deze jaarrekening zijn de thema's uitgewerkt uit het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 'Duurzaam ontwikkelen, Samen aan de slag in Heerenveen'.
In de raadsvergadering van de 26 november 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen tot het wijzigen van de thema indeling.

De thema's zijn als volgt opgebouwd:
* Doelstelling van het thema?;
* Wat hebben we bereikt?;
* Wat heeft het gekost?;
* Indicatoren;
* Verbonden partijen.

ga terug